Wat vind jij van de kwaliteit van het huidge onderwijs?

Met het geld dat bespaard zou worden met het invoeren van het leenstelsel zou flink geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het onderwijs. Er werden afspraken gemaakt voor honderden miljoenen euro’s.

Ondertussen zijn we een paar jaar verder en zitten jij en ik met torenhoge schulden. Merken we nu eigenlijk een verschil wat betreft de kwaliteit van het onderwijs? Spot TV ging met die vraag naar de Zernike Campus om studenten te vragen: wat vind jij van de kwaliteit van het huidige onderwijs?

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK